ALL SERVICES

There is more

Shërbimet

• Mobilje të personalizuara
• Ambiente të vogla, tualete, dhoma
• Interiere, Shtëpi, Lokale, Zyra, Dyqane
• Landscape/Bujqësore
• Vila
• Pallate
• Industriale
• Studime Urbane

Studim projektesh

• Zbërthim projektesh
• Realizim i projekteve të zbatimit
• Tabela volumesh, Libreza masash, Preventivë

Projekte teknike

• Konstruksione
• Elektrike
• Hidraulike
• MKZ
• VNM
• HVAC/ Aspirim/ Kondicionim

More

Aplikime me vula dixhitale

Konsulence

Local studio

-

• Lidhje hekuri
• Armatura
• Shtrim pllaka guri, kuneta , trotuare
• Betonime, nivelime, helikopter
• Muratura

Punëtori

• Suva
• Fino
• Patinim
• Bojë
• Vetrata
• Gipse
• Elektrike

-

• Hidraulike
• HVAC
• Ngrohje/Ftohje dyshemeje
• Mobilime
• Artwork
• Aksesorë kuzhine